imageimage
imageimage

chatDragon

Tiện ích NHẮN TIN TRỰC TUYẾN, kết nối trực tiếp với Chuyên viên hỗ trợ hoặc hệ thống trả lời tự động về các thông tin: 

  • Mở tài khoản
  • Dịch vụ trực tuyến
  • Dịch vụ giao dịch ký quỹ
  • Nộp tiền vào tài khoản
  • Thông tin khác
image