imageimage

Chính Sách Bảo Mật

Khách hàng thừa nhận rằng bằng việc tiếp cận, truy cập và sử dụng website hay bất kỳ tính năng, phân hệ nhánh nào của website này thì xem như đã đồng ý với toàn bộ nội dung Chính sách bảo mật này và các bản điều chỉnh, bổ sung trong từng thời kỳ.

1. Thông tin thu thập

Trong quá trình Khách hàng truy cập và/hoặc sử dụng các tính năng/dịch vụ trên website của Rồng Việt, bao gồm nhưng không giới hạn hệ thống giao dịch điện tử, bảng giá chứng khoán, đơn đăng ký mở tài khoản, đơn tuyển dụng, đăng ký nhận báo cáo phân tích và các phân hệ, tính năng tiếp nối khác của website, Khách hàng hiểu rằng, Rồng Việt có thể sẽ thu thập các thông tin sau đây của Khách hàng (sau đây gọi là “Thông tin Khách hàng”): Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ lưu trú, nghề nghiệp, thông tin tài chính, kinh nghiệm đầu tư, mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro, số giấy tờ tùy thân, mã số thuế... Bên cạnh đó, Rồng Việt cũng thu thập các thông tin về các giao dịch, hành vi giao dịch của Khách hàng liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà Rồng Việt cung cấp.

2. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin

Các Thông tin Khách hàng sẽ được Rồng Việt sử dụng vào các mục đích sau:

  • Liên lạc với Khách hàng, hoặc người được ủy quyền của Khách hàng liên quan đến các dịch vụ, giao dịch và/hoặc tài khoản của Khách hàng.
  • Giới thiệu, cung cấp sản phẩm, dịch vụ, thông tin về các chương trình ưu đãi, khuyến mãi, sự kiện... của Rồng Việt cho Khách hàng;
  • Cá nhân hóa trải nghiệm của Khách hàng, cải thiện hiệu suất, khả năng sử dụng và hiệu quả của sự hiện diện cũng như đo lường hiệu quả của hệ thống thông tin điện tử mà Rồng Việt cung cấp;
  • Nghiên cứu, phân tích nhằm nâng tầm chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của Khách hàng;
  • Hỗ trợ Rồng Việt nắm bắt được các nhu cầu đầu tư, nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Khách hàng để có thể cung cấp cho Khách hàng những thông tin (như báo cáo phân tích, khuyến nghị đầu tư), đề xuất hoặc ý kiến tư vấn về sản phẩm và dịch vụ của Rồng Việt;
  • Hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh, quản trị, vận hành hệ thống và quản trị rủi ro của Rồng Việt tuân thủ theo quy định của pháp luật;
  • Nhằm thực hiện nghĩa vụ của Rồng Việt với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (kể cả nhằm báo cáo hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền);

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng thông tin, Rồng Việt được quyền quyết định về thời gian tối đa lưu trữ Thông tin Khách hàng nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ về thời gian lưu trữ theo luật định phù hợp với từng loại thông tin thu thập được từ Khách hàng.
Trong trường hợp Khách hàng chấm dứt sử dụng hệ thống điện tử của Rồng Việt thì Khách hàng thừa nhận rằng Rồng Việt vẫn có quyền lưu trữ và tiếp tục xử lý, sử dụng Thông tin Khách hàng trong phạm vi pháp luật cho phép và quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.

4. Bên thứ ba có quyền truy cập Thông tin Khách hàng

Nhằm thực hiện các mục đích sử dụng thông tin quy định trong Chính sách bảo mật này, Thông tin Khách hàng có thể được chia sẻ, trao đổi trong nội bộ công ty, bao gồm trụ sở, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, bộ phận, phòng ban, nhân sự và các công ty con của Rồng Việt nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng và hiệu quả hơn cho Khách hàng

Ngoài ra Khách hàng thừa nhận rằng nhằm xây dựng, phát triển và quản trị của hệ thống, nhằm mục đích cung cấp, nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm của Rồng Việt đến với Khách hàng, dù ở giai đoạn ý tưởng, đề xuất hay thực hiện, vận hành và hoàn tất, Rồng Việt có thể sẽ tiết lộ Thông tin Khách hàng mà không cần sự chấp thuận thêm từ Khách hàng, cho bên thứ ba bất kể là có liên kết hoặc không có liên kết với Rồng Việt để cung ứng các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ liên quan đến hệ thống giao dịch chứng khoán và giao dịch trên tài khoản của Khách hàng cũng như cung cấp các sản phẩm, dịch vụ khác phù hợp với nhu cầu phát triển kinh doanh của Rồng Việt.

Rồng Việt cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các cơ quan Chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật khi được yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật, quy tắc, quy định hay quy trình pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo cho các cơ quan Chính phủ hoặc thực thi bất kỳ nghĩa vụ nào mà Rồng Việt có thể có khi cần thiết, chẳng hạn như cung cấp thông tin theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc với các tổ chức khác như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

5. Quyền lợi của Khách hàng

Khách hàng có quyền truy xuất dữ liệu cá nhân mà Khách hàng đã cung cấp và đang được lưu giữ tại Rồng Việt khi có yêu cầu phù hợp với quy định hiện hành.

6. Trách nhiệm bảo mật thông tin và loại trừ trách nhiệm

Rồng Việt luôn nỗ lực tối đa và áp dụng thực hiện tất cả các biện pháp mà Rồng Việt cho là cần thiết trong khả năng hợp lý để bảo mật Thông tin Khách hàng.

Dù vậy, Khách hàng thừa nhận rằng, việc sử dụng và vận hành hệ thống thông tin điện tử trên nền tảng mạng Internet trên thực tế có thể không thật sự an toàn tuyệt đối, cùng với bản chất mở của mạng Internet có thể dẫn đến khả năng rò rỉ dữ liệu chứa đựng Thông tin Khách hàng vượt ngoài khả năng bảo vệ của các biện pháp mà Rồng Việt áp dụng, cũng như khả năng truy cập trái phép Thông tin Khách hàng bởi bên thứ ba không có quyền. Khách hàng cũng hiểu rằng Thông tin Khách hàng khi được trao đổi giữa Rồng Việt và Khách hàng có thể sẽ không đảm bảo tính an toàn và toàn vẹn tuyệt đối trong suốt quá trình truyền dữ liệu qua mạng Internet. Do đó, Khách hàng thừa nhận và chấp nhận rủi ro có thể phát sinh liên quan đến Thông tin Khách hàng trong các trường hợp vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Rồng Việt.

Nhằm hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh trong các trường hợp nêu trên, đặc biệt là nhằm mục đích tránh việc truy cập và sử dụng trái phép Thông tin Khách hàng bởi những người không có thẩm quyền, hệ thống thông tin Rồng Việt sử dụng để lưu trữ, bảo mật Thông tin Khách hàng sẽ được bảo vệ bởi cấu trúc mạng an toàn theo nhận định hợp lý của Rồng Việt tại từng thời điểm phù hợp với quy định của pháp luật.

Để hỗ trợ Rồng Việt bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho Khách hàng, Khách hàng cam kết sẽ áp dụng các biện pháp bảo mật và an ninh thông tin trên các phương tiện truy cập của chính Khách hàng, đồng thời bảo mật tuyệt đối các Thông tin Khách hàng sử dụng trên hệ thống thông tin điện tử và/hoặc các kênh dịch vụ khác của Rồng Việt. Trong trường hợp có căn cứ xác đáng hoặc nghi ngờ Thông tin Khách hàng bị mất cắp hoặc bị lộ, Khách hàng phải ngay lập tức thông báo cho Rồng Việt để có biên pháp ngăn chặn. Trong thời gian sớm nhất có thể kể từ khi nhận được yêu cầu đó, Rồng Việt sẽ tiến hành các biên pháp cần thiết và hợp lý nhằm ngăn chặn hậu quả cho Khách hàng. Việc Khách hàng không thông báo hoặc chậm thông báo cho Rồng Việt về việc thông tin bị mất hoặc nghi ngờ bị mất sẽ là căn cứ hợp lý loại bỏ/miễn trừ trách nhiệm của Rồng Việt đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào đối với Thông tin Khách hàng.

Đối với các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho các bên thứ ba thông qua trang điện tử (website), phần mềm, ứng dụng hoặc bất kỳ nền tảng nào khác của bên thứ ba mà ở đó hiển thị quảng cáo hoặc thông tin liên kết của Rồng Việt, không phụ thuộc vào việc có hay không bất kỳ thỏa thuận hoặc liên kết nào giữa Rồng Việt và các bên thứ ba này, thì Khách hàng hiểu và thừa nhận rằng Chính Sách Bảo Mật này không áp dụng đối với thông tin Khách hàng cung cấp cho bên thứ ba trong trường hợp nêu trên, cũng như Rồng Việt sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ, trách nhiệm nào liên quan đến việc truy cập, trao đổi, cung cấp thông tin giữa Khách hàng với các bên thứ ba đó.